Välkommen! Du kan logga in eller skapa ett konto.

Sekretesspolicy

Inledning

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via vår webbplats och hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.


Vilken information samlas in

Som besökare på Family In Tree ombeds du vid beställning att lämna information om startpersonen samt kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna genomföra släktforskningen åt dig. Den typ av personuppgifter som samlas in är födelsedatum, namn, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress samt ibland även personnummer.


Hur används informationen

De uppgifter vi samlar in används för följande ändamål: Att vi ska kunna genomföra önskad släktforskning åt dig. Att kunna kommunicera, via e-post eller post samband med beställningen och frakt.


Cookies

För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk. Om du inte accepterar att Sembo lagrar cookies på din dator ber vi dig stänga av hanteringen av cookies i din webbläsare. Detta görs i säkerhetsinställningarna. Observera att blockering av cookies gör att beställning av våra paket ej kan genomföras korrekt. Då hänvisar vi er till vårt kontaktformulär.


Länkar

Våra webbplatser innehåller länkar till andra platser på Internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats.


Kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till info@familyintree.se.


Vem får ta del av informationen

Family In Tree är personuppgiftsansvariga för den personliga information som samlas in och vi säljer inte personlig information vidare till andra företag.


Säkerhet och sekretess

Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet inom Family In Tree. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.


Ändring av policyn

Family In Tree kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas. 

Family In Tree © 2017